Biz Kimiz?

2013 yılında ‘Kitlelerin gücüyle girişimlerin ve işletmelerin kaynağa ulaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak’ misyonu ve ‘Girişimciliğin, yaratıcılığın ve sonsuz insan kapasitesinin kolektif irade ile desteklenmesiyle hayallerin gerçekleşmesini sağlamak ve bu sayede toplumsal kalkınmaya ön ayak olmak’ vizyonuyla kurulmuş olan Fongogo Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Türkiye’nin ilk kitle fonlama platformudur. Kurulduğumuz yıldan bugüne kadar 500’ün üzerinde projenin hayata geçmesine ve ülkemize katma değer yaratmasına destek olarak üye sayımızı 100.000’in üzerine çıkararak 500’ün üzerinde projenin kaynak bulmasına aracı olduk.

Kitle fonlamasının 4 dikeyinden ikisi olan ‘ödül- ve bağış-bazlı’ kitle fonlamasıyla başlayan yolculuğumuza 6 Ocak 2022’de Sermaye Piyasası Kurulu akreditasyonumuz ile paya dayalı kitle fonlama dikeyi de eklenmiş olup ülkemizde 3 farklı dikeyde faaliyet gösteren tek yatırım platformu olduk.

Who Are We?

Founded in 2013, Fongogo Kitle Fonlama Platformu A.Ş. is Turkey’s first crowdfunding platform. Since the day of our establishment to date, we have grown our product range and member base and made it our mission to provide a full scope alternative finance service to startups and SMEs. We have grown our member base to 100,000+ and successfully funded in excess of 500 projects.

Our journey began with rewards and donation-based crowdfunding. In January 6, 2022, we added equity-based crowdfunding to our portfolio and became the only platform in Turkey active in all 3 segments of crowdfunding.


Fongogo Ventures Nedir?

Fongogo Ventures, Fongogo’nun yeni nesil Girişim Sermayesi Yatırım Fonudur. Fongogo, kitle fonlaması ile girişim sermayesi yatırımlarını bir sepette birleştirerek hibrit bir yapıyla kaynak arayışında olan girişimlere sermaye ile birlikte kitlenin desteği yoluyla satış potansiyellerini daha hızlı yükseltme olanağı sağlamaktadır.

What is Fongogo Ventures?

Fongogo Ventures is Fongogo’s new generation venture capital fund. Providing a hybrid model of venture capital investments combined with crowdfunding, we not only provide capital to the business but also increase its sales potential by the support of the crowd.


Manifestomuz

Kendimiz ve ortaklarımız için pozitif finansal getiri sağlamak için çalışırız,
Bunu kimseye zarar vermeden yapmaya dikkat ederiz,
Yatırımlarımızla topluma ve insanlığa faydalı sonuçlar üretmeye çabalarız,
Bu süreçte kendimiz ve çevremiz için en yüksek standartları belirleriz,
Eşitsizlik, sağlıksız rekabet, kayırmaya karşıyız,
Toplumsal huzur ve kalkınmanın yanındayız,
Herkesle eşit mesafeli olmaya, her fırsata hak ettiği dikkati vermeye özen gösteririz,
Finansmanın demokratikleşmesine, dijitalleşmesine ve tabana yayılmasına inanırız,
Bu nedenle yatırım fırsatlarımızı tüm yatırımcılara açar,
Girişimlerin başarı yolculuklarına herkesin ortak olmalarını sağlarız,
Bunu yaparken girişimcilere ve yatırımcılarımıza dürüstlük ve şeffaflık ilkeleriyle yaklaşırız.


Neden Fongogo Ventures?

Fongogo Ventures, Fongogo ve Foneria Portföy tarafından kurulmuş SPK onaylı yeni nesil bir girişim sermayesi yatırım fonudur. Fongogo, kitle fonlaması ile girişim sermayesi yatırımlarını bir sepette birleştirerek hibrit bir yapıyla kaynak arayışında olan girişimlere sermaye ile birlikte kitlenin desteği yoluyla satış potansiyellerini daha hızlı yükseltme olanağı sağlamaktadır.

Fongogo Ventures’ın öne çıkan özellikleri:

Girişimlere Erişim

Fongogo’nun 2013’den bu yana kurduğu ilişkiler ve iştiraki olan Startupmarket üzerinden sayısız girişime erişimi bulunmakta olup, ekosistemdeki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Gerek yönetim kurulumuz ve yatırım komitemiz, gerekse deneyimli ve ekosistemin önemli isimlerini içeren danışma kurulumuz ve ortaklarımız aracılığıyla en kaliteli yatırım fırsatlarına erişimimiz bulunmaktadır.

Nitelikli Yatırımcı Ağı

Fongogo ekibinin ekosistemin önemli yatırımcıları ve yatırım kurumlarıyla ilişkileri bulunmaktadır. Yatırım stratejimizin önemli bir parçası ağımızdaki yatırım kurumları ve süper meleklerle ortak yatırımlar yapmaktır.

Portföy Boyutu

Kitle fonlamanın en önemli özelliklerinden biri yatırımcıların düşük bütçelerle bir çok farklı yatırım fırsatına dahil olarak yatırım risklerini minimize edebilmeleridir. Fonumuzda da benzer bir strateji izleyerek konvansiyonel bir girişim sermayesi yatırım fonundan daha fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yatırımlarımızın portföyümüzdeki oransal ağırlıklarını birbirine yakın tutarak yatırım riskini minimize etmeyi planlıyoruz.

Kitle Fonlaması

Kitle fonlaması ile yatırım alan girişimler müşteri kitlesi oluşturup pazar validasyonu sağlamaktadırlar. Bu, kurumsal sermayenin girişime sağlayamayacağı önemli bir faydadır. Bu nedenle fon yatırımlarımızı kitle fonlaması ile pekiştirerek girişimin hızlı ivmelenmesini sağlıyoruz. Ayrıca kitle fonlaması alan şirketlerin belli raporlama yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler şirketin aldığı yatırımı doğru şekilde kullanmasını sağlamak yönündedir.

Skorlama

Geliştirdiğimiz skorlama metodolojisi ile yatırım fırsatlarını objektif unsurları değerlendirerek süzgeçten geçiriyoruz.

Teknoloji Odağı

Misyonumuz finansı dijitalleştirmek. Fongogo üzerinden sunduğumuz paneller ile yatırımcılarımızın yaptıkları yatırımları şeffaf bir şekilde takip etmelerini sağlıyoruz.

Girişimlere Destek

Yatırım yapılan girişimlere Startupmarket vasıtasıyla görünürlük sağlanır, Sharks & Partners ve Fongogo portföy yönetim ekibi tarafından büyüme yolculuklarına destek verilir.


Why Fongogo Ventures?

Founded with the partnership of Fongogo and Foneria Portföy, Fongogo Ventures is an SPK-approved new generation venture capital fund. Providing a hybrit model of mixing crowdfunding with venture capital investments in one basket, the fund provides the ventures it backs the ability to increase sales rapidly with the support of the crowd.

Here are a few features of our fund that stand out:

Access to Ventures

With the help of our deeply rooted relations within the ecosystem since 2013 and via StartupMarket, our subsidiary, we have access to a wide range of startups and scaleups. In addition, our Board, investment committee and advisory board has extensive reach to find the best startups to invest.

Accredited Investor Network

Fongogo has extensive relations with angels, angel networks and other investment vehicles. An important part of our investment strategy is to team up and co-invest with funds and super angels in our network.

Portfolio Size

One of the most important thesis of crowdfunding is for investors to be able to invest in ‘many’ opportunities with ‘low’ budgets. Staying true to this proposition, our fund aims to invest in more startups than a conventional venture capital fund. We aim to hold the portfolio weights of our investments proportional in order to minimize the risk of failure.

Crowdfunding

Crowdfunding provide new customers and market validation for a startup. This is an important advantage a venture capital fund cannot provide. This is why we back our investments with crowdfunding and thus provide rapid growth. In addition, crowdfunding regulation requires funded companies to report their activity and use of funds which brings an additional level of discipline.

Scoring

Via our proprietary scoring methodology, we filter investment opportunities based on objective factors.

Technology

Our mission is to digitize finance. Not only did we digitize the investment process but also the tracking of portfolio. We provide the interface for investors to track their investments.

Venture Support

Invested companies become visible on StartupMarket while the portfolio team and our partner Sharks & Partners provide support in ventures’ growth journey.


Yatırım Stratejisi

Fonumuz, Fongogo öncelikli olmak üzere kitle fonlama platformlarında yatırım arayışında olan ‘teknoloji’ ve ‘üretim’ girişimlerine yatırım yapar.

Yatırımcı açısından kitle fonlamanın doğasında bir çok farklı girişime yatırım yaparak portföy çeşitlendirme bulunmaktadır. Bu odağı fonumuzda da koruyarak konvansiyonel girişim sermayesi fonlarından daha fazla girişime yatırım yaparak yatırım portföyümüzü çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede risk bir çok farklı yatırıma bölünerek minimize edilmektedir.

Fonumuz kitle fonlama dışındaki fırsatları da değerlendirir. Yatırım odağımız çekirdek ile Seri A turları arasındadır. Fonumuz kitle fonlamaya açılan yatırımlarda ‘lider yatırımcı’ rolünde olup, kitle fonlama dışındaki yatırımlarda ise bir lider yatırımcının yatırımı yönlendirdiği yatırım turuna katılarak ‘ortak yatırım’ stratejisi ile hareket eder.

Yatırım yaparken aradığımız özellikler şunlardır:

Ekip

2-5 kurucu ortaktan oluşan yönetim ekipleri. Sektör deneyimi ve erişim ağı.

Minimum Uygulanabilir Ürün

Satış geçmişi önemli, eğer yoksa, ürün/pazar uyumu olduğunu ve potansiyel müşteriler ile olumlu müzakereler olduğunun kanıtı.

Vizyon

İlk günden itibaren bölgesel vizyon. Türkiye kökenli ancak Türkiye odaklı olmayan ekipler.

Sektör

Sektör agnostik yaklaşım: SAAS, PAAS, Fintech, Proptech, Edtech, Agritech, Healthtech & Wellness, Retailtech, Mobility, Marketplaces, Big Data, Internet of Things, Remote Technologies, AI.

Ölçeklenebilirlik

Kolayca ölçeklenebilen, sermaye ve işgücü açısından küçük işletmeler.

Pazar

Doyuma ulaşmamış, büyüyen ve girişimin lider olabileceği pazarlar.

Değerleme

Çekirdek - Seri A yatırımı arayan girişimler.

İş Modeli

Katma değer yaratan iş modelleri.


Investment Strategy

Our fund invests in ‘Technology’ and ‘Production’ ventures on Fongogo and other crowdfunding platforms.

Lying at the center of crowdfunding is portfolio diversification, to invest in many companies in order to minimize risk. Holding true to this thesis, our fund invests in many startups in different sectors.

We also invest outside of crowdfunding. Our investment range is from seed to Series A investments. We take the ‘lead investor’ role in crowdfunding investments while we act as ‘co-investors’ in investments outside of crowdfunding.

Set of features we look for in our investments:

Team

2-5 co-founders. Sector experience and network.

Minimum Viable Product

We like to see traction. If not there, product/market fit or validation by potential customers.

Vision

Regional focus since day 1. Turkey-based but not Turkey-focused ventures.

Sector

Sector agnostic approach. SAAS, PAAS, Fintech, Proptech, Edtech, Agritech, Healthtech & Wellness, Retailtech, Mobility, Marketplaces, Big Data, Internet of Things, Remote Technologies, AI.

Scalability

Easily scalable with minimum capital.

Market

Growing markets with little penetration where the venture could become market leader.

Valuation

Seed to Series A range.

Business Model

Businesses with value-add.


Fon Çalışma Esasları

Fonumuzun süresi 7 yıldır. Bu süre zarfında minimum 40-50 yatırım planlanmaktadır. Yapılan yatırımlardan 3-5 yıl arasında çıkış planlanmaktadır. Çıkışlar, üçüncü partilere satış (M&A), halka arz veya payların ikincil pazarda değerlendirilmesi şeklinde olacaktır.

Kitle fonlama yatırımlarında fonumuz kampanyanın ilk ya da son yatırımcısı olabilir.

Yaptığımız yatırımlarda imtiyazlı pay sahibi olmayı hedeflemekteyiz.


Fund Working Principles

Our fund’s duration is 7 years. 40-50 investments are planned during this period. Exit is expected 3-5 years from the time of investment. Exits will be made via a sale to a third party (M&A), IPO or sale on secondary market.

Our fund could be the first or the last investor in crowdfunding campaigns.

The fund will obtain preferred shares in its investments.


Yatırım Komitesi

Yatırım komitemiz, kurumsal, girişimcilik, finans ve bankacılık alanlarında toplamda 182, ortalama 26 yıl tecrübe sahibi üyelerden oluşmaktadır.

Ali ÇEBİ

Türkiye’nin lider kitle fonlama platformu...

Serkan BAĞÇE

Müşterileri büyütme ve elde tutma...

Ozan KUŞÇU

1975 yılında İstanbul'da doğmuştur...

Mehmet Onarcan

27 yıllık girişimcilik deneyiminde yenilikçi...

Arif Özer İSFENDİYAROĞLU

2021- Devam Foneria Portföy Yönetimi...

İnci AKSUN

2023 - Devam Foneria Portföy Yönetimi...

Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ

2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi...


Investment Committee

Our investment committee consists of members with a total of 182 and an average of 26 years of experience in industry, entrepreneurship, finance and banking.

Ali ÇEBİ

Türkiye’nin lider kitle fonlama platformu...

Mehmet ÇELİKOL

Çelikol, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği...

Ozan KUŞÇU

1975 yılında İstanbul'da doğmuştur...

Mehmet Onarcan

27 yıllık girişimcilik deneyiminde yenilikçi...

Arif Özer İSFENDİYAROĞLU

2021- Devam Foneria Portföy Yönetimi...

İnci AKSUN

2023 - Devam Foneria Portföy Yönetimi...

Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ

2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi...


Danışma Kurulu

Sektör duayenlerinden oluşan danışma kurulumuz yatırım komitemize aktif destek vermektedir.

Ali TİRKEŞ

Ertunç TÜMEN

Ömer ERKMEN

Alp Albert KRESPIN

Emine ÇELEBİ

Gökhan ŞEN

Mehmet ÇELİKOL


Advisory Board

Our advisory board actively supports our investment committee.

Ali TİRKEŞ

Ertunç TÜMEN

Ömer ERKMEN

Alp Albert KRESPIN

Emine ÇELEBİ

Gökhan ŞEN


Partnerlerimiz


Partners


Portföy

Fongogo

Girişimcilerle yatırımcıların buluştuğu platform. Her türlü yatırımcının istediği tutarla tamamen dijital mecradan yüksek büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yaparak ortak olmalarını; girişimlerin ise aradıkları kaynağın karşılığında paylarını sunarak hızlı ve şeffaf bir şekilde yatırım almalarını sağlar.

Yeşil Paket

Yeşil Paket tamamen elektrikli araçlar ile sıfır karbon salınımı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla gün içi teslimat hizmeti sunan bir girişimdir.

DinamikCRM

İş verimliliğinizi arttıracak çözümler sunan DinamikCRM, SuperAPP dönüşümünü tamamlamak için yatırım turuna çıkıyor.

Wegs

WEGS Yapay Zeka ile Merkezi Finans Yönetimi, WHub ile Özelleştirme ve Entegrasyonun Mükemmel Buluşması.

Rebee

Rebee 0-6 yaş arası çocukların ebeveynlerine yönelik, psikologlar tarafından oluşturulmuş içeriklerle ve etkileşimli öğrenme araçlarıyla, ebeveyn çocuk ilişkisini destekleyen yenilikçi uygulama

Mindary

Mindary, kullanıcılarına günlük hayatlarında daha iyi hissettiren seçimler yapmaları için harekete geçirici önerilerde bulunan bir iyi oluş uygulamasıdır.

Tourawise

Tourawise, gezginlerin evlerinden çıkıp tekrar evlerine dönene kadar geçen süreçte gerekli tüm turistik operasyonları bir platformda gerçekleştirmesini sağlayan tek mobil uygulamadır.


Vergi konusunda avantajlar

GSYF yatırımlarında vergi avantajları olduğunu biliyor muydunuz?

Fon alım satımlarında gelir vergisi istisnası

Kurumlar Vergisi istisnası

Damga vergisi muafiyeti


Sıkça Sorulan Sorular

Fon süresi 7 yıl + 2 yıl tasfiyedir.

Toplam fon varlığı üzerinden yıllık %2,5 + BSMV’dir.

Fon kazancından eşik değerin üzerinde kalan kısımdan %20 olarak belirlenmiştir.

Katılma paylarını elde ettikten sonra; nitelikli yatırımcıların fon süresi içerisinde çıkış yapmak istedikleri takdirde bir başka nitelikli yatırımcıya pay devri yapmaları mümkündür.

Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak web sitemizde ilan edilmekte ve yatırımcılar aynı zamanda MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve Saklama hesaplarında katılım paylarını takip edebilmektedir.

Halka arz, ulusal ve uluslararası fonlara satış, stratejik ve kurumsal yatırımcılara satış, ikincil pazarda satış.

FONGOGO VENTURES ÖN TALEP FORMU

Kimlik Tipi

100.000tl üzeri yatırımlar önceliklendirilecektir.

Fona Katılım Esasları

Mevzuat gereği fonumuza sadece Nitelikli Yatırımcılar* katılabilir. Yatırımcı, katılım payı alarak fona ortaklığını gerçekleştirebilir. Fonumuza katılım sağlamak için Ön Talep formumuzu doldurmanız yeterlidir. Sizinle en kısa zamanda kontağa geçiyor olacağız.

Kitle fonlama ve platformumuz hakkında daha detaylı bilgi için Yardım Merkezi’mizi inceleyebilirsiniz. Fonumuz hakkında sorunuz yada detaylı bilgi talebiniz olduğu takdirde bize venture@fongogo.com’dan ulaşabilirsiniz.

Bugün, Yarın, Hep Beraber. Geleceğe ortak olun!

* Nitelikli Yatırımcı: Nitelikli yatırımcı, Kurul’un yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterilerdir. Yatırım fonları, emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler nitelikli yatırımcılar arasında yer almaktadır.,


FONGOGO VENTURES INVESTOR APPLICATION FORM

Investments over 100,000 TL will be prioritized.

Fund Participation

Legislation limits the participating investors to ‘Accredited Investors’. An investor can become a shareholder in the fund by purchasing fund shares. In order for us to get in touch with you, please fill in the Application Form.

For more information regarding crowdfunding and our platform, you can visit our Help Center. You can also reach us at venture@fongogo.comif you have questions regarding our fund.

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.